• ถ้าจะเลิกก็บอกตรงๆ ไม่ใช่เงียบหายไปแบบนี้ ‏ — กำลังเศร้า
Joomla Social Network powered by EasySocial