การได้คะแนน

ได้คะแนนเมื่อคุณปฏิบัติตาม actions ที่มอบหมาย

 • 5
  ได้รับคะแนนเมื่อคุณสร้างบทความใหม่บนเว็บไซต์
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • -5
  ตัดคะแนนเมื่อบทความของคุณถูกลบ
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  ได้รับคะแนนเมื่อคุณอ่านบทความ
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  7
 • 1
  ได้คะแนนเมื่อผู้ใช้อ่านบทความของคุณ
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  2
 • 5
  Points will be given when you achieve any badge on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  194
 • 5
  Points will be given when you start a conversation with one of your friends.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  85
 • 10
  Points will be given when you start a new conversation with a group of friends.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you reply to a conversation.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  64
 • 5
  Earn points when you invite another user into an existing conversation.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you read a conversation.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  137
 • 5
  Earn points when you create a new event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you update an event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -5
  Points will be deducted when you remove an event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you invite user to an event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you RSVP attending an event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -2
  Points will be deducted when you RSVP not attending an event.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create an event discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you delete an event discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you answered an event discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you reply to an event discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new event announcement.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you delete an event announcement.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new event milestone.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you delete an event milestone.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new event task.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you delete an event task.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you resolve an event task.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you unresolve an event task.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you share a file in the stream.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you download a file uploaded by a user on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 5
  Points will be given when you add another user as your friend.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  188
 • -5
  Points will be deducted from your account when you remove your friend.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 2
  Points will be given when you approve an incoming friend request.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you create a new list of friends.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -2
  Deduct points when a friend list is deleted.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you assign one of your friends into an existing friend list.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 50
  จะมีการให้คะแนนเมื่อคุณเชิญเพื่อนมาสมัครในเว็บไซต์ของเรา
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  3
 • 100
  จะมีการให้คะแนนเมื่อเพื่อนของคุณได้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราแล้ว
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 5
  Earn points when you create a new group on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • -5
  Points will be deducted when your group is deleted.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you join a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -2
  Points is deducated when you leave a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you invite one of your friends to join the group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you ensure that your group is up to date.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a discussion within a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points is deducted when a discussion is deleted from the group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you post a reply to a discussion in a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when your reply get's accepted as the answer to a discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create new news items in your group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points is deducted when your news is deleted.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new milestone in a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points is deducted when your milestone is deleted from the group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new task in a group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you resolve your task.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points is deducted when a task is deleted from the group.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 5
  Earn points when you upload photos on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  986
 • -5
  Deduct points when you remove a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  3
 • 5
  Earn points when you create a new photo album.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -5
  Deduct points when you remove a photo album.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you tag someone or an item in a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Deduct points when you remove a tag on a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you like a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Deduct points when you unlike a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you comment on a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Deduct points when your comment is removed from a photo.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you follow other users on the site
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  112
 • -2
  Demote points when you unfollow other users on the site
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  10
 • 2
  Earn points when your profile is being followed by another user on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  309
 • -2
  Deduct points when your existing followers unfollow your profile.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  9
 • 5
  Points will be given when you help to moderate contents on the site by reporting on items.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -5
  Points will be deducted when your report has been deleted.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 5
  Earn points when you post a new update.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  171
 • 100
  Earn points when you register on this site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1378
 • 10
  Earn points when you create a new blog post on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  39
 • 1
  Earn points when you read a blog post on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  602
 • 1
  Earn points when user reads your blog post on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  5
 • -10
  Points will be deducted when your blog post is deleted.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  29
 • 1
  Earn points when you rate a blog post on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  17
 • 5
  Earn points when your blog post is rated by someone else.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  12
 • 2
  Earn points when you create a new category in the blog
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • -2
  Points will be deducted when a category is removed from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 2
  Earn points when you comment on a blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  9
 • -2
  Points will be deducted when a comment is removed from the blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Points will be added to your account when someone posts a new comment on your blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  8
 • -1
  Points will be deducated from your account when a comment is removed from the blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you create a new tag and assign it to your blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  23
 • -1
  Points will be deducted when a tag is removed from the blog post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when you vote on a question.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  18
 • -1
  Deduct points when you unvote a question.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 1
  Earn points when you vote on a reply.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  35
 • -1
  Deduct points when you unvote a reply.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  2
 • 2
  Earn points when you vote on an answer.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  6
 • -2
  Deduct points when you unvote an answer.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 5
  Earn points when your post is accepted as an answer.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  25
 • 1
  Earn points when you like a discussion post.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  44
 • 1
  Earn points when you like a reply in a discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  186
 • 50
  Earn points when you start a new discussion on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  462
 • 10
  Earn points when you reply to an existing discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  374
 • 1
  Earn points when you read a discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when you post a new comment.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • -1
  Deduct points when you unlike a discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  6
 • -1
  Deduct points when you unlike a reply.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  24
 • -50
  Deduct points when your discussion is removed from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  9
 • -10
  Deduct points when your reply is removed from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  4
 • 1
  Earn points when you mark other reply as an answer to your discussion
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  118
 • 1
  Earn points when you favourite a discussion on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  10
 • -1
  Deduct points when you remove a favourite discussion.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 3
  Earn points when user added new poll.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -3
  Points will be deducted when poll is deleted from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when vote on poll items.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when user unvote poll items.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 5
  Earn points when someone likes your posts.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  8
 • -5
  Demote points when someone unlike your posts.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  1
 • 5
  Earn points when new videos are being added on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -5
  Points will be deducted when video is deleted from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when liking a video.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when you unlike a video.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 1
  Earn points when posting a comment in a video.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -1
  Points will be deducted when a comment is removed from a video.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • 2
  Earn points when video is featured on the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
 • -2
  Points will be deducted when video is unfeatured from the site.
  ผู้ประสบความสำเร็จ:
  0
Joomla Social Network powered by EasySocial