• ไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามที่ไปด้วยกันไม่ได้ ต้านับถือนะคะ ที่กล้าบอกตรงๆว่าคบต่อไปไม่ได้ เพราะเวลาส่วนใหญ่คนที่ต้องการเลิก ชอบจะเงียบให้เราคิดเองและห่างออกไป วิธีนี้ทำร้ายอีกฝ่ายที่ยังมีใจอยู่มากที่สุดเพราะมันทำให้ฟุ้งซ่าน ไม่รู้จะเอายังไง ไม่รู้อยู่ใน...

Joomla Social Network powered by EasySocial