• คำว่า さ sa ไม่มีความหมายค่ะ เป็น語尾 หรือเสียงลงท้าย อารมณ์เดียวกับภาษาไทยคำว่า อ่ะ หง่ะ นะ ฯลฯ ซึ่งวัยรุ่นญี่ปุ่นชอบพูดบ่อยค่ะ บางคนก็พูดบ่อยขนเสียบุคลิก จนเวลาเข้าทำงานบริษัทแล้ว มักโดนเจ้านายตำหนิบ่อยๆ ถ้าเป็นไปได้ ก็พยายามอย่าติดไปใช้มาก เพร...

Joomla Social Network powered by EasySocial