e เรื่องทั่วไป

ประกาศรับสมัคร บล็อกเกอร์ เพื่อเขียนเรื่องราวของญี่ปุ่นในทุกแง่มุม

ประกาศรับสมัคร บล็อกเกอร์ เพื่อเขียนเรื่องราวของญี่ปุ่นในทุกแง่มุม

By , วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นบล็อกเกอร์ของเพจ I Love Japan เพื่อเขียนเรื่องราวของญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ตอนนี้โอกาสนั้นมาถึงทุกคนแล้วจ้าาา!!! สำหรับรายละเอียดและคุณสมบัติต่าง ๆ มีดังนี้

ตำแหน่ง : บล็อกเกอร์ (ไม่จำกัดจำนวน)

หน้าที่ : เขียนเนื้อหา/บทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ความรัก การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น แนะนำร้านอาหารเด็ด ๆ ในญี่ปุ่น การทำงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

การทำงาน : เขียนเนื้อหาให้กับทางเพจของเราได้อย่างน้อย เดือนละ 1 บทความ (หรือสัปดาห์ละ 1 บทความก็ได้) ทุก ๆ บทความที่ผ่านการอนุมัติจากทีมบรรณาธิการและเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว จะมีค่าตอบแทนให้ 2,000 เยน ต่อ 1 บทความ 

คุณสมบัติที่จำเป็น

1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18-30 ปี 

2. ต้องเป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนได้ดี อ่านง่ายและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้อ่านได้

4. มีความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนบทความ

5. มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงานและนำไปปรับปรุงการเขียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน

6. มีความรับผิดชอบในการส่งบทความอย่างสม่ำเสมอ

7. มีบัญชีธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่น (ธนาคารใดก็ได้)

8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word, Excel, Google Sheet ได้

**กรณีที่ผู้สมัครมีผลงานการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นให้กับบริษัทต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว หรือมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป (JLPT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยการเขียนบทความ/บล็อกเกี่ยวกับการเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น (พิมพ์เป็น Word หรือไฟล์ PDF ก็ได้) ทั้งนี้ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (หรือมากกว่า) พร้อมใส่ภาพประกอบที่มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนให้ทีมงานพิจารณาแล้วส่งผลงานเขียนของตัวเองมาที่อีเมล oat.tomapat@ilovejapangroup.com กรณีที่ผู้สมัครรายใดที่ผ่านการพิจารณา ทีมบรรณาธิการจะทำการติดต่อไปทางอีเมลที่ส่งผลงานเข้ามา

*ลงประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2562
*สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และ
ยังไม่มีกำหนดการปิดรับสมัคร

ขนาดตัวหนังสือ: +
2107 Hits

บทความล่าสุด