j ภาษาญี่ปุ่น

あげます agemasu、くれます kuremasu ต่างกันอย่างไร

あげます agemasu、くれます kuremasu ต่างกันอย่างไร

By , วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562

 สวัสดีค่ะ วันนี้มายจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างคำว่า 

あげます agemasu  และคำว่า くれます kuremasu

หลายคนบอกว่า ความหมายเหมือนกันนิ แล้วใช้ต่างกันยังไง

ก่อนอื่น เรามาดูกันทีละคำค่ะ1. あげます agemasu แปลว่า ให้

วิธีเรียงประโยค คือ 

ประธาน + wa + กรรม + wo + คำกริยา  เช่น

私は花をあげます。

watashi wa hana wo agemasu

ฉันให้ดอกไม้


แต่ถ้าเราอยากระบุว่าอยากให้ดอกไม้แก่ใครด้วยในกรณีนี้จะเรียงแบบนี้ค่ะ

ประธาน + wa + คนที่เราจะให้ของ +ni + กรรม + wo + คำกริยา

私は彼に花をあげます。

watashi wa kare ni hana wo agemasu

ฉันให้ดอกไม้แก่เขา2. くれます kuremasu แปลว่า ให้ หรือ ได้รับ

จะเรียงประโยคแบบนี้ค่ะ 

ประธาน + wa + กรรม + wo + คำกริยา

彼は花をくれます。

kare wa hana wo kuremasu

เขาให้ดอกไม้


ในกรณีที่ต้องการบอกว่าให้ดอกไม้กับใครจะเป็น

ประธาน + wa + คนที่เขาให้ของ +ni + กรรม + wo + คำกริยา

彼は私に花をくれます。

kare wa watashi ni hana wo kuremasu

เขาให้ดอกไม้แก่ฉันสังเกต เห็นข้อแตกต่างไหมคะ ว่าต่างกันอย่างไร

ถ้ายัง เดี๋ยวมายจะมาเปรียบเทียบตัวอย่าให้เห็นชัด ๆ ด้านล่างนี้เลยดีกว่าค่ะ


ในกรณีของ あげます  -> 私は彼に花をあげます。 ฉันให้ดอกไม้แก่เขา

ในกรณีของ くれます  -> 彼は私に花をくれます。 เขาให้ดอกไม้แก่ฉัน

 จะสังเกตได้ว่า การเรียงประโยคต่างกัน


ในกรณีที่ ประธาน หรือคนที่ให้เป็นตัวเราเอง (私、僕) เราจะใช้  あげます。

แต่ถ้าประธานเป็นคนอื่น เช่น เขา เธอ พวกเขา ฯลฯ และคนที่ได้รับของคือ ตัวเราเอง (私、僕)  เราจะใช้ くれます。


สำหรับใครที่ยังงง ให้จำง่าย ๆ ว่า ถ้าข้างหน้าคำช่วย に เป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่ ตัวเรา (私、僕)  ให้ใช้ あげます。

แต่ถ้าข้างหน้าคำช่วย に เป็นตัวเราเอง (私、僕) ให้ใช้ くれます。

.

มาทดสอบกันนิดนึงค่ะ

お父さんは私にお金を___________。

คุณพ่อให้เงินฉัน

จะใช้คำไหน ระหว่าง あげます。 กับ くれます。

เฉลย

ตอบ くれます ค่าาา 

 ถ้าเอาคำอธิบายง่าย ๆ ก็เป็นเพราะว่า ข้างหน้าคำช่วย に เป็น 私 ก็เลยตอบ くれます ค่า

แต่ถ้าอธิบายแบบตามหลัก ก็เป็นเพราะว่า คนที่ได้รับเงิน คือ ฉัน  นี่เอง ในกรณีที่ผู้ได้รับเป็นฉัน จะใช้ くれます ค่า

.

.

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่เรียนระดับสูงขึ้นไปอีก จะมีไม่ได้ใช้ あげます、くれます โดด ๆ แบบนี้แล้ว

จะมี คำกริยารูป te + あげます、くれます และもらいます เพิ่มมาอีก

เอาเป็นว่า ก่อนอื่น อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้คล่องก่อน

จากนั้น ในบทต่อไป ค่อยมาดูว่า  te + あげます、くれます และもらいます ต่างกันอย่างไรนะคะ  ^^