blog-cover-15
มาดูสุภาษิตน่ารู้ของญี่ปุ่นกันค่ะ จะมีสุภาษิตไหนที่คล้ายหรือมีความหมายคล้ายใกล้กับสุภาษิตไทยบ้าง มาดูกันเลย :)1. ​餅は餅屋  mochi wa mochiya  ขนมโมจิก็ต้องซื้อที่ร้านโมจิ

หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ต้องอาศัยความชำนาญ ดังนั้นจึงควรให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นคนทำ

2. 猫の手も借りたい  neko no te mo karitai  มือแมวก็อยากจะยืม

หมายถึง ช่วงเวลาที่กำลังยุ่งสุด ๆ จนรู้สึกอยากจะยืมมือใครก็ได้มาช่วย แม้จะเป็นมือแมวก็ตาม


3. 二兎を追う者は一兎をも得ず  nito wo ou mono wa itto wo mo ezu​  คนที่ตามกระต่ายสองตัว จะไม่ได้กระต่ายแม้แต่ตัวเดียว
หมายถึง การทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน จะทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างเดียว

4. 残り物に福がある  nokorimono ni fuku ga aru​  ของเหลือมีโชค

หมายถึง ของที่เหลือหลังจากการแย่งชิงอาจเป็นของดีมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เป็นสุภาษิตใช้สอนไม่ให้แย่งชิงดีกับผู้อื่น 


5.  恩を仇で返す  on wo ada de kaesu  คืนบุญคุณด้วยความแค้น

หมายถึง คนที่แทนที่จะสำนึกถึงบุญคุณ กลับสร้างปัญหาหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแทน


6. 終わり良ければ全て良し  owari yokereba subete yoshi  ถ้าตอนจบดี ทุกอย่างก็ดีหมด

หมายถึง หากจบเรื่องได้ด้วยดี ถึงแม้จะมีปัญหาระหว่างทางไปบ้างก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมากังวล


7. 鬼に金棒  oni ni kanabou  ยักษ์ได้กระบอง

หมายถึง เรื่องที่ดีอยู่แล้วและมีองค์ประกอบที่ดีเข้ามาเสริม ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ดีจนหาที่ติไม่ได้

 8. 同じ穴の狢  onaji ana no mujina  ตัวแบดเจอร์ในรูเดียวกัน

หมายถึง การพูดถากถางคนที่มีเปลือกนอกแตกต่างกัน แต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนกัน

9. 乗りかかった船  norikakatta fune  เรือที่เราก้าวขึ้นไปแล้ว

หมายถึง เมื่อเข้าไปเก่ยวข้องกับเรื่องใดแล้ว ก็ไม่สามารถถอนตัวได้ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตามมา

10.  溺れる者は藁をも掴む  oboreru mono wa wara wo mo tsukamu  คนจมน้ำคว้าแม้แต่ฟาง

หมายถึง เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน คนเราจะทำทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอด ไม่ว่าวิธีนั้นจะดูไม่มีประโยชน์หรือไม่ถูกต้องก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจ i love japanese

-----------------------------------------------------------

ติดตามรับข่าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ่น
Twitter: https://twitter.com/ILOVEJAPANTH
Instagram: www.instagram.com/ilovejapanth/
Facebook: www.facebook.com/ILoveJapan.th/

YouTube: www.youtube.com/ilovejapanth/