j ภาษาญี่ปุ่น

もらいます moraimasu กับ くれます kuremasu ต่างกันอย่างไร

もらいます moraimasu กับ くれます kuremasu ต่างกันอย่างไร

By , วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562

​มาต่อกันจากคราวที่แล้ว ที่มายสอนเรื่องความแตกต่างระหว่าง あげます agemasu และ くれます kuremasu ไปแล้ว

(ใครยังไม่เข้าใจ ไปอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ)

...

あげます agemasu、くれます kuremasu ต่างกันอย่างไร - ilovejapan.co.th

 สวัสดีค่ะ วันนี้มายจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างคำว่า  あげます agemasu   และคำว่า  くれます kuremasu หลายคนบอกว่า ความหมายเหมือนกันนิ แล้วใช้ต่างกันยังไง ก่อนอื่น เรามาดูกันทีละคำค่ะ 1. あげます agemasu แปลว่า ให้ วิธีเรียงประโยค ค

มาคราวนี้ มายจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง もらいます moraimasu และ くれます kuremasu

พร้อมแล้วมาลุยกันเลยค่ะ


ก่อนอื่นมาดูความหมายของคำว่า もらいます moraimasu กับ くれます kuremasu กันก่อน

もらいます แปลว่า ได้รับ, ให้

くれます แปลว่า ให้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ประโยคไหนควรใช้ もらいます  ประโยคไหนควรใช้ くれます 

ง่าย ๆ ค่ะ ให้ดูที่วิธีการเรียงประโยค


ในกรณีที่ข้างหน้า もらいます กับ くれます เป็นกรรม ไม่มีคำกริยารูป te นำหน้า

私は友達にお菓子をもらいました。 
watashi wa tomodachi ni okashi wo moraimashita 
ฉันได้รับขนมจากเพื่อน

友達は私にお菓子をくれました。 
tomodachi wa watashi ni okashi wo kuremashita
เพื่อนให้ขนมแก่ฉัน


จะเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคนี้ จริง ๆ แล้วก็แปลเหมือนกัน ต่างกันที่การเรียงประโยค (ว่าจะเอา "ฉัน" ขึ้นก่อน หรือเอา "เพื่อน" ขึ้นก่อน)​
ในที่นี่ もらいます จะแปลว่า ได้รับ     くれます จะแปลว่า ให้ในกรณีที่ คำกริยารูป te + もらいます หรือ くれます

私は友達にお菓子を買ってもらいました。
watashi wa tomodachi ni okashi wo katte moraimashita
เพื่อนซื้อขนมให้ฉัน


友達は私にお菓子を買ってくれました。 
tomodachi wa watashi ni okashi wo katte kuremashita
เพื่อนซื้อขนมให้ฉัน

ทั้งสองประโยคนี้ พอแปลเป็นภาษาไทย จะมีความหมายเหมือนกันเด๊ะ! 

จริง ๆ ในภาษาญี่ปุ่นก็มีความหมายเหมือนกัน จะต่างกันแค่การเรียงประโยคเท่านั้น


สรุปแล้ว สำหรับใครที่ไม่อยากสับสนเวลาสอบ

ให้จำว่า

ประธานจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา และ ข้างหน้า くれます จะเป็น 私(に)หรือคนในครอบครัวเราเสมอ เช่น 母 haha、父 chichi、弟 otouto เป็นต้น

เช่น 

お父さんは(私に) お金をくれました。
otousan wa (watashi ni) okane wo kuremashita
พ่อให้เงินฉัน [สาเหตุที่ใส่วงเล็บไว้ใน (私に)  เพราะว่าบางทีละได้]

お父さんは(私に)本を買ってくれました。
otousan wa (watashi ni) hon wo katte kuremashita
พ่อซื้อหนังสือให้ฉัน


ในขณะที่ もらいます

ประธานจะเป็นตัวเราเองเสมอ เช่น

私はお父さんにお金をもらいました。
watashi wa otousan ni okane wo moraimashita
ฉันได้รับเงินจากพ่อ

私はお父さんに本を買ってもらいました。
watashi wa otousan ni hon wo katte moraimashita
พ่อซื้อหนังสือให้ฉัน


แบบนี้เป็นต้นค่า ^^

พอจะเห็นภาพกันมากขึ้นไหมคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนคอร์สออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นกับมายและเคนจิ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ ^^

www.ilovejapanese.org

twitter: ilovejapanth

Instagram: ilovejapanth